Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

понеделник, 21 ноември 2011 г.

092

Ролята на потреблението за ръста на икономиката продължава да предизвиква спорове и противоречия, а не бива. Същината на полемиката е във връзка с това, на кое се пада водещото място или ролята на катализатор на икономическото развитие - дали е производството или потреблението. Споровете по въпроса протичат на различни нива и във всякакви форуми, но ето последното, което имаме като пример.
В своето финално изречение I. Georgiev казва, че "за да се консумира нещо преди това то трябва да се произведе, а не обратното. Не, че казаното не е вярно, напротив - вярно е, обаче е непълно.

От трите основни части на икономиката, потреблението е онова, което се е появило най-рано, но това само по себе си не е създало икономика.
Потреблението е естествена необходимост. Човекът се превръща в консуматор, още преди да е станал съвсем човек. От мига, в който оплодената яйцеклетка се захване за мястото си, човек започва да потребява (консумира). Потребява, расте и изобщо не се вълнува от това, колко е упадъчно да бъдеш консуматор (смех).
По идентичен начин най-ранните човешки общности са потребявали, каквото и колкото успеят да си набавят. Главно с лов и събиране на разни неща от земята.
Производството е възникнало по-късно. То е отговор на осъзнатата необходимост да се снижи влиянието на случайността.
Наличието на потребление и производство не е достатъчно да създаде икономика. Катализатор за възникването на икономика е пазарът.

Ролята и значението на пазара често се забравя, когато се заговори за потребление и производство.
А не бива.
Пазарът е педала за газта, който определя оборотите на икономиката.

Ясно е, че по-голямото потребление води до ръст в произвежданата продукция, което ни връща на изходната позиция за финансовите възможности на потребителя. Тъй като вече стана дума за това, че хората продаващи труда си са най-голямата потребителска група, следва да заключим, че икономическо съживяване може да се случи, тогава и само тогава, когато се повиши цената на труда им.
Освен за непосредствения ръст на икономиката, високата цена на труда има пряко значение за производителността и качеството на произведеното.

От гледна точка на ситуацията у нас, най-доброто, което може да се направи е по отношение повишаване цената на труда. Едно успешно действие в тази посока, би довело до решаване на множество проблеми, като започнем с конкурентността и свършим с това, че родната икономика в момента не работи на повече от една пета от потенциала си. Тук ролята се пада на държавата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар