Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

петък, 7 март 2014 г.

Швейцарците са странни птици

Да споделя малко от разсъжденията си за произхода на швейцарската атипичност. Очевидно е, че не може да се открие някаква закономерност по линия на етническа, езикова или религиозна принадлежност, тъй като по тези признаци швейцарците приличат на доста от своите съседи - немци, франсета и италианци. Това, което е характерно за Швейцария и на което толкова се възхищават мнозина, няма как да е продукт на някое от качествата на споменатите им съседни народи, тъй като те имат съвсем различни практики и традиции, както във вътрешнообществените си отношения, така и по отношение на съседните народи. Което е в Швейцария, не е в никоя от съседните й големи държави. И ако за други успешни модели може да се търси връзка с етнически или религиозни особености, то при швейцарците очевидно това не важи. Визирам тезата на Калин Манолов за благотворното влияние на протестантството в някои западни държави. Теза, която намирам за повърхностна, ако не и абсурдна. Дълго е да обяснявам защо, но ще дам пример с македонците, сред които протестантството е намерило добър прием спрямо останалите страни на Балканите, а не са много прокопсали, но да се върна на швейцарската атипичност. Очевидно е, че нещо ги отличава от немците, французите и италианците и това, като изключим всичко останало, колкото и невероятно да изглежда, е келтското културно наследство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар