Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

неделя, 2 декември 2012 г.

Маркетингов патриотизъм

Напоследък вкарват патриотична нотка в рекламите на яденье и пиенье - славен народ, велики битки, завладени територии и други.
Да умреш за земя ли е величието?
Докато интелектуално по-слабите народи се гордеят с броя жертви, които са облагородили плодородната им почва, великите са разширявали териториите си покупка на земя и суверенитет. Една-единствена държава в цялото човешко съществуване е успяла да добие повече територия с търговия, отколкото с война. И това я прави най-велика от всички, защото да живееш е по-велико, от това да умреш.
Ръсел казва, че не би умрял за убежденията си, защото може и да греши. С територията е същото. А на ония, които си обясняват величието с многото територия и голямата военна мощ... Грешите, ей - те са резултат на самото величие, а не негови създатели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар