Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

сряда, 3 април 2013 г.

Мъдро е да не се гласува

По-мъдро е да се гласува, но при условие, че подкрепената с глас и 50 лева държавна субсидия партия, е показала на практика, че действа от името на широк кръг хора и под техния зорък поглед и контрол.
Лесно се познава, дали една партия отговаря на посочените условия. Като начало тя трябва да даде практически равни условия на всеки един от своите членове, да посочи, предложи или да се кандидатира за народен представител. След това всички предложения трябва са били потвърдени от членовете на партията, посредством техния таен вот. Тоест, без наличието на право да се кадрува от страна на всеки един член на дадената партия, всичко следващо става много съмнително.
Едва след това идват политиката и приоритетите за конкретния парламентарен период. Политиката и приоритетите хронологично може да са изработени и преди определяне на кандидатите за народни представители, но отново трябва да са легитимирани с тайния вот на членуващите. В противен случай всичко става крайно съмнително.

Тъй като никоя от явяващите се на тези избори партии не е направила изброеното, се налага извода, че са на лице съмнителни практики във вреда на обществения интерес. Следователно е мъдро да не се дава подкрепа и парична субсидия на подобен род съмнителни елементи.the new "БЛОГОВО" - Група за споделяне и следене на блогове