Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

вторник, 2 април 2013 г.

Пълен пакет екстри- само за VIP-потребители

Всичките 63 партии от списъка за изборите на 12 май, не дават пълен пакет от възможности за достъп до властови ресурс, което ги категоризира, като чисти ментета.

Пълният пакет от възможности за достъп до властови ресурс включва:
определяне на приоритетите и политиката на дадената партия;
номиниране и избиране на кандидат-представителите;
текущ контрол върху дейността на представителите;
възможност за директно участние при промяна на приоритетите и политиката в случай, че това се наложи (винаги се налага).

Партия, която не предлага пълен пакет е менте. Не става дума да се дава власт на Сульо и Пульо, a за хората, които са ангажирани със съответните партии и плащат членски внос в тях. Щом те не получават пълен пакет, можем да се сетим какво остава за всички останали.