Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

петък, 19 декември 2014 г.

БДЖ ще се превърне ли в поредното Кремиковци

Краткият отговор е, че вече се е превърнало. Сутринта директора на компанията обясни по телевизията, ще обощя накратко - че компанията има разход около или малко над 270 млн. лева, приход от около или малко над 90 млн. лева и се нуждае от дотация в размер на 180 млн. лева, за да продължи да работи нормално... В противен случай, ако отпуснатата субсидия е в размер на 140 млн. лева, както се очертава, ще бъдат спрени Х-броя влакове и без работа ще останат около 1500 човека. Ясно е, че БДЖ е обречена да произвежда загуби. Очевидно е, като се има предвид, че при наличето на един лев приход, за да бъде вързан разхода е необходимо държавата, тоест всеки данъкоплатец да плати два лева от данъците си - около 25 лева на глава гпдишно. В случая за печалба от развиването на тази превозваческа дейност не може да става и дума.

И следват въпроси от сорта на, какво да се прави.

Обиикновено в подобни случаи възможностите не са много, свеждат се до действия за намаляване на загубите и винаги са свързани с харчене на пари. В случаят компанията е държавна собственост, така че се получава малко по-различно от това, ако беше частна, която в подобна ситуация отдавна щеше да е обявила фалит, а произлизащите от него разходи щяха да се прехвърлят на социалната система и частният проблем да приключи. В случая на БДЖ не е така и все държавата плаща - било за покриване на загуби, било за социални плащания и така нататък.

Накратко възможните решения са няколко.

Първото е близкото до акъла закриване на компанията.
Второто е да продължи, както до момента.
Третото е да се правят опити за оздравяване и довеждане до състояние съвместимо с живота.
Четвъртото е да се търси творческо решение, като се гледа в цялост на всички последствия, тъй като, при който и да е от изброените варианти цената ще се плаща от държавния джоб. Следователно, след като така и така ще се плаща, е хубаво да се търси максимално добър резултат от плащането.

Не намирам за смислено да обяснявам дълго и широко какво може и би било добре да се направи, затова само ще обобщя, че с част от нужните 180 млн. лева "за нормалната работа" на БДЖ, могат да се изкарат много ползи в дългосрочен порядък и да се спести обществен разход, което ще е непосредствения ефект от упражнението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар